:-)


:-)
Propozice 6. ročníku závodu Kozákovská 35
:o)

Termín: sobota 18. května 2013
 
Pořadatel: sportovní klub Prague Bikers
 
Hlavní sponzor: InexFin Praha s.r.o.
 
Trasa: 33 km (převýšení 969 m) pro všechny kategorie
 
Prezence: 14.45 - 15.20 Koberovy - parkoviště u Obecního úřadu
 
Start: 15.30 Koberovy - parkoviště u Obecního úřadu
 
Cíl: Koberovy - Penzion Hamštejn
 
Přihlášky: zasílejte prostým mailem na adresu info@kozakovska35.cz . Uveďte jméno, příjmení, rok narození, město bydliště, popř. družstvo, za které budete závodit. Teamy musí být minimálně 3-členné, při vyšším počtu členů bude čas započítán třem nejlepším. Prosím zdůrazněte v přihlášce, jestli vám mám zajistit ubytování, popř. pro kolik osob. Ubytovány budou přednostně účastníci přijíždějící již v pátek.
 
Přihlášení bude možné i v den závodu v prostoru startu.
 
Počet účastníků je rozhodnutím CHKO Český ráj omezen na 50.
 
Startovné: 300,- Kč v hotovosti při prezenci závodníků před startem, nebo převodem na účet 473690603/0300, do poznámky nezpomeňte uvést jméno. V ceně startovného je zahrnuto občerstvení na trati, tričko a guláš s jedním pivem v cíli.
 
Bezpečnost: V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
 
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů.
 
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
 
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu).
 
Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů, závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů, nebo zákonného zástupce!
 
Doporučujeme lékařskou prohlídku a zdravotní pojištění pro den závodu.

:o)

Partneri
:-)

Generální sponzor:


InexFin Praha, s.r.o.
:-)

Partneři:

Růžena Mazourková - Spika Broker's
 
 
Jan Zíka - Artpro reklama
 
 
Jan Šimánek - rytí drahých kovů
 
 
Penzion Hamštejn
 
 
ClearWater
:-)

Doporučujeme:


Číměřský sprinttriatlon:-) Trialon SK H.O.P.