Daně

Daňové služby zajišťuje naše společnost prostřednictvím spolupracujících daňových poradců. Tak je tomu hlavně v případech, kdy daňové přiznání pro klienta zpracovává daňový poradce a tím může odložit povinnost jeho podání v prodloužené lhůtě do 30. června.

Daňové služby poskytuje daňový poradce ke všem druhům daní všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. Podle současné právní úpravy se tato činnost soustřeďuje na zpracování:

  • přiznání k daním z příjmů právnických osob
  • přiznání k daním z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani silniční
  • přiznání k dani z nemovitostí
  • přiznání k dani z nabytí nemovitostí
  • přiznání k dani z přidané hodnoty

Daňový poradce poskytuje jednorázové i celoroční průběžné daňové služby osobními konzultacemi i na telefonické zavolání.

Provádíme kontrolu účetnictví se zaměřením na správnosti vykázání daňového základu.

Její součástí je kvalitní odborná pomoc při sestavení daňového přiznání a účetní závěrky.

Pro podnikatelské subjekty, nepodléhající auditu ze zákona, prostřednictvím daňových poradců zajišťujeme prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Zastupujeme své klienty před správcem daně.